Yên Bái một vùng đất thanh bình

        Sông Hồng, con sông đỏ nặng phù sa chảy vào đất Việt đã tạo nên một miền đất thanh bình. Mảnh đất Yên Bái gắn với con sông ấy đã chứng kiến bao nhiêu sự thăng trầm của lịch sử nước nhà. Giờ đây trên con đường đi lên xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, thành phố Yên Bái vẫn giữ được sự bình yên vốn có của nó.

        Dòng sông Hồng uốn lượn vào gần trung tâm thành phố để rồi đổ v...

Đặc sản quê hương Yên Bái!