Điều chỉnh thời gian Lễ khai mạc và các hoạt động chính trong Năm du lịch tỉnh Yên Bái 2017

YBĐT – Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái – Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc sang ngày 19/5/2017 với những hoạt động chính.
Du khách “phượt” bên mùa vàng Mù Cang Chải

Ngày 27/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 522/UBND-VX về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho việc tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái và các hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động như sau:
1. Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái

– Thời gian: 19h00 ngày 19/5/2017.
– Địa điểm: Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Hội thảo xúc tiến, quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái

– Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc 8h00 sáng ngày 19/5/2017.
– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

3. Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn

– Thời gian: từ ngày 20/5 đến ngày 21/5/2017.
– Địa điếm: khu vực đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

4. Festival dù lượn Khau Phạ

– Thời gian: từ ngày 20/5 đến ngày 21/5/2017.
– Địa điểm: khu vực đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải.

5. Tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng

– Thời gian: từ ngày 18/5 đến ngày 27/5/2017.
– Địa điểm: bản Sà Rèn, thị xã Nghĩa Lộ; bản Pang Cáng, xã Suối Giàng huyện Văn Chấn; bản Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải; xã Vũ Linh, xã Phúc An, huyện Yên Bình.

6. Hoạt động quảng bá, tuyên truyền

– Thời gian: từ ngày 12/4 đến ngày 27/5/2017.
– Địa điểm: tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Căn cứ vào thời gian trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 47/KH- UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo.

Nguồn: Báo Yên Bái

HQ Sưu tầm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *